عامل فروش
نام شرکت
تلفن همراه
تلفن ثابت
آدرس
خانم کبری پری زادهشرکت ساکار سازه زاگرس۰۹۱۸۹۸۹۶۰۱۰۰۸۴-۳۴۲۲۴۴۲۹ایلام-سرابله-میدان معلم-خیابان یادمان شهدا
خانم مهندس مائده مومن زاده
گروه طراحی معماری آمود۰۹۱۳۵۴۵۸۵۶۶۰۳۱-۳۲۷۳۷۱۴۵ اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل ملک و گلزار ساختمان فرهنگ طبقه همکف واحد٣