مشاهده همه 3 نتیجه

ستون-کدF282

87,000 تومان127,000 تومان
H:2.20m / W:15cm
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
بدنه ستون پیش ساخته تخت بصورت قاشقی

ستون-کدF297

121,000 تومان225,000 تومان
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
H:2.20m / W:35cm
H:2.20m / W:40cm
H:2.20m / W:45cm
H:2.20m / W:55cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت ساده

ستون-کدF305

173,000 تومان2,380,000 تومان
H:2.20m / W:20cm
H:2.20m / W:25cm
H:2.20m / W:30cm
H:2.20m / W:35cm
H:2.20m / W:40cm
H:2.20m / W:45cm
H:2.20m / W:55cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت قاشقی