مشاهده همه 3 نتیجه

ستون-کدEL100

182,000 تومان290,000 تومان
EL100 (a)W:20cm
EL100 (b)W:30cm
EL100 (c )W:35cm
EL100 (d)W:40cm
بدنه ستون پیش ساخته تخت بصورت قاشقی

ستون-کدEL136

297,000 تومان490,000 تومان
EL136W:25cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
W:45cm
W:50cm
W:60cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت ساده

ستون-کدEL144

455,000 تومان710,000 تومان
EL144            W:25cm
W:30cm
W:35cm
W:40cm
W:45cm
W:50cm
W:60cm
بدنه ستون پیش ساخته گرد بصورت قاشقی