مشاهده همه 3 نتیجه

پاستون-کدF220

155,000 تومان247,000 تومان
F220 (a)W: 20cm
F220 (b)W: 25cm
F220 (c )W: 30cm
F220 (d)W: 35cm
F220 ( e)W: 40cm
F220 (f)W: 45cm
F220 (g)W: 55cm
پا ستون ساده گرد بصورت پیش ساخته

پاستون-کدF266

تومان
F266 (a)W: 20cm
F266 (b)W: 25cm
F266 (c)W: 30cm
F266 (d)W: 35cm
F266 (e)W: 40cm
F266 (f)W: 45cm
F266 (g)W: 55cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون گرد

پاستون-کدF281

87,000 تومان140,000 تومان
F281 (a)W:15cm
 F281 (b)W:20cm
F281 (c)W:25cm
F281 (d)W:30cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت