ووکامرس

محصولات ۵ ستاره

محصولاتی با بازخورد مثبت

گلویی-کدF114

۰ تومان

H:10.2cm / L:1m

ابزار پیش ساخته ساده قابل استفاده کنج سقف و دیوار و کمربند دیوار

گلویی-کدF156

۰ تومان

H:7cm / L:1m

ابزار گلویی پیش ساخته طرحدار قابل استفاده کنج سقف و دیوار

بردر یا فیتیله-کدF214

۰ تومان

H:2.3cm / L:1m

ابزار پیش ساخته طرحدار قابل استفاده کنج سقف و دیوار و ابزار قابسازی

گل کنج-کدF355

۰ تومان

H: 25cm / L:42cm

گل پیش ساخته قابل استفاده برای سرتاج و کنج قاب ها

پاستون-کدF281

۸۷,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
F۲۸۱ (a)W:15cm
 F۲۸۱ (b)W:20cm
F۲۸۱ (c)W:25cm
F۲۸۱ (d)W:30cm
پاستون پیش ساخته ساده قابل استفاده برای بدنه ستون تخت

کربل-کدF294

۸۵,۰۰۰ تومان

H:36cm / L:23cm

ابزار چدنی خور یا کربل بصورت پیش ساخته قابل استفاده بعنوان سرستون ، قاب در ها ، ورودی و …

برای تعیین رتبه بندی محصول به صفحه محصول مورد نظر بروید و نظر خود را با حداکثر امتیاز ۵ ستاره بگذارید.